Archive for januar, 2011

lopta

Košarkaške lopte i mreže

MREŽE – KOŠ MREŽA-školska, profesionalna – MREŽE ZA RUKOMET – sa zavesom (par) – MREŽA ZA ODBOJKU -sa sajlom i trakom

bask

Košarkaški tereni

d/ DODATNI PROGRAM ZA KOŠARKU
- SUŽENI KOŠ OBRUČ
- KOŠ OBRUČ SA NERAVNINAMA

kos

Proba

KOŠARKA a/ KOŠ TABLE – STANDARDNA (drvena), HOBY, STAKLENA, PLEXIGLAS, POLIESTER b/ KOŠ OBRUČI – KRUTI, KRUTI SA OJAČANjEM, ZGLOBNI c/ KOŠ KONSTRUKCIJE – STUBNA (metalni stub, stand.tabla, obruč) ankerisana, ubetonirana.